Obchodní podmínky

Dle platného Občanského zákoníku lze písemně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a zboží nepoužité/nepoškozené vrátit prodejci do 14 dnů po předcházející dohodě s prodejcem.  Peníze budou vráceny pouze v případě, kdy prodejce obdrží zboží zpět v zákonné lhůtě nepoškozené/nepoužité, současně i řádně zabalené v kartonovém obalu, aby k poškození nedošlo ani během přepravy. V případě, kdy prodejci vznikne škoda na vráceném zboží, bude toto odesláno zpět. Nakupující je v tomto případě povinen uhradit prodejci i náklady na poštovném, které mu vznikly vrácením zboží zpět .

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Plné znění předpisu EU o řešení spotřebitelských sporů on-line

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

Platforma pro řešení sporů on-line

https://adr.coi.cz/cs

43221087_726623251018671_5909315060114653184_o